Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Huntington Sykdom - Symptomer -

Hva er symptomer og tegn på HS, og når oppstår de?

Normalt vil personer som arver HS-genet svært gradvis utvikle tegn på sykdommen, og følgelig kan den utviklse seg over flere år uten diagnosen blir stilt. I hvilken alder den enkelte person vil utvikle symptomer avhenger av omfanget av det forlengede HS-genet. Dette betyr at jo større forlengelsen er, jo tidligere vil sykdomssymptomene inntre. Imidlertid er dette forholdet nokså variabelt; det er ennå ikke mulig å forutsi noenlunde korrekt tidspunkt for sykdommens begynnelse ut fra genetiske testresultater, ei heller fra annen informasjon.
HS fører til bevegelsesforstyrrelser, psykiske vanskeligheter og kognitive foranderingen, normalt rundt 35-45 års alder. Tegn og symptomer varierer fra en person til en annen. For eksempel kan en som har diagnosen ha meget tydelige bevegelsesforstyrrelser, men kun ubetydelige psykiske symptomer og intellektuell svekkelse, mens en annen med sykdommen kan slite med angst of depresjon i årevis før bevegelsesforstyrrelser oppstår.
Bevegelsesforsyrrelse.  Ufrivillege bevegekser er et vanlig symptom hos personer med HS, og starten kan dette oppfattes som rastløshet eller en slags nervøs utålmodighet, men dette symptomet utvikler seg vanligvis til å bli åpenbare anormale bevegelser, som er vankelig å kontollere. Barn og tenåringer med HS, i likhet med dem som befinner seg i de siste stadiene av sykdommen, kan snarere ha sakte, stive bevegelser enn de brå, tilfeldige, danseliknende bevegelse, som kalles chorea. 
 
Hjernesykdom. HS føres til problemer med mental fleksibilitet, noe som innebærer at det kan være vanskelig for personer med Huntington å flytte oppmerksomheten fra en mental aktivitet til en annen. Det kan være vanskelig å lære og huske nye ting. Imidlertid kan personer med HS normalt gjenkjenne tidligere ervervet kunnskap når den presenteres for dem. Disse kognitive endringene kan by på problemer på arbeidsplassen og hjemme før andre symptomer på HS inntrer.
Psykiske symptomer. Mange av de psykiske aspektene ved HS kan behandles med stort hell. Depresjon er svært vanlig hos HS-pasienter, men også enkelt å behandle, og kan oppstå før andre sykdomstegn og symptomer forbundet med HS inntrer. Alvorlig depresjon kan i enkelte tilfeller føre til selvmordforsøk. Siden depresjon også er vanlig blant resten av befolkningen, kan det være vanskelig å fastslå hvorvidt depresjon virkelig utgjør det første symptomer hos en person i risikogruppen.
Andre psykiske belastingen som kan forekomme hos enkelte personer med HS er angst, tvangstanker, irritabilitet, impulsivitet, sosial tilbaketrekning og problemer med igangsetting av aktivitet. Hos noen kan HS også føre til aggressive utbrudd eller til og med psykose (hallusinasjoner eller vrangforestillingen).