Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Ziekte van Huntington - Symptomen -

Wat zijn de symptomen van HD and wanneer begint het?

Bij een persoon die de ziekte van Huntington geërfd heeft, ontwikkelen de beginsymptomen van de ziekte zich normaal gesproken langzaam, zodat het zelfs jaren onopgemerkt kan blijven. De leeftijd waarop de individuele ziektekenmerken en symptomen beginnen, kan samenhangen met het aantal CAG- herhalingen op het gen. Een gendrager met veel CAG-herhalingen heeft een grotere kans op dat de symptomen zich eerder voordoen, dan een gendrager met minder CAG-herhalingen.Toch blijft deze samenhang variabel: ondanks genetische testresultaten of andere informatie is het niet mogelijk om het verloop van de ziekte te voorspellen.
De ziekte van Huntington kan bewegingsstoornissen, psychische problemen en gedragsveranderingen veroorzaken, die normaal gesproken rond middelbare leeftijd beginnen. De verschijnselen en symptomen variëren van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld: een Huntingtonpatiënt kan een opvallende bewegingsstoornis hebben, maar heeft weinig psychische symptomen en verstandelijke achteruitgang. Terwijl een andere patiënt jaren last heeft van depressies en angsten voordat hij afwijkende bewegingen vertoont.
Bewegingstoornissen. Bij iemand met de ziekte van Huntington kunnen typische onwilkeurige bewegingen optreden, die beginnen met nerveuze en onrustige trekjes, maar die uiteindelijk kunnen resulteren in grote onwilkeurige bewegingen die moeilijk te controleren zijn. Zowel kinderen en pubers met Huntington, als personen in een vergevorderd stadium van de ziekte, hebben langzame, stijve bewegingen, die verschillen van de snelle onwilkeurige choreatische bewegingen.
 
Cognitieve veranderingen. De ziekte van Huntington kan problemen in mentale flexibiliteit veroorzaken, waardoor het voor personen met de ziekte van Huntington moeilijker is om snel te veranderen van activiteit naar een andere activiteit dan een ander. Het opnemen van nieuwe informatie of het herinneren gaat moeizamer, maar het herkennen van eerder geleerde informatie is geen probleem. Cognitieve veranderingen kunnen al problemen veroorzaken op het werk en thuis, voordat er andere symptomen zichtbaar zijn.
Psychische problemen. Veel van de psychische aspecten die voortkomen uit de Huntington zijn goed behandelbaar. Depressies, die veel voorkomen bij de ziekte, zijn goed behandelbaar en komen veel voor, vaak al voordat er andere verschijnselen of symptomen zich voordoen. Ernstige depressies kunnen zelfs tot zelfmoordgedachtes leiden voor sommige personen. Omdat depressies ook voorkomen onder de reguliere bevolking, is het soms moeilijk om te zeggen of dat de depressie bij de gendrager voortkomt uit de ziekte of dat de depressie een andere oorzaak heeft.
Andere psychische problemen die voorkomen bij Huntington zijn; angsten, dwangstoornissen, prikkelbaarheid, impulsiviteit, sociale isolatie en gebrek aan initiatieven. Agressieve uitbarstingen en psychoses (hallucinaties en waandenkbeelden) komen in enkele gevallen ook voor.