Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Ziekte van Huntington - Behandeling -

Hoe verloopt het ziekteproces?

Hoewel de ziekte van Huntington een progressieve ziekte is, varieert het verloop van het ziekteproces van persoon tot persoon. Veel personen met de ziekte van Huntington zijn in staat om zichzelf jaren zelfstandig te redden, al dan niet met hulp. Toch kan de ziekte psychische en mentale problemen veroorzaken van dusdanige aard, dat men verpleging in huis of in een zorginstelling nodig heeft.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandelingen van de ziekte van Huntington kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: behandelingen die de symptomen van de ziekte aanpakken (zoals depressies of de choreatische bewegingen) en de behandelingen die het onderliggende ziekteproces afremmen. Hoewel er momenteel geen behandelingen bestaan waarvan bewezen is dat het, het ziekteproces afremt of de aanvang van de ziekte vertraagd, wordt er wel onderzoek gedaan om geschikte behandelingen te ontwikkelen.
 
Bij het gebruik van medicijnen is voor een Huntingtonpatiënt voorzichtigheid geboden, met name als iemand gevoelig is voor de bijwerkingen. Een persoon met de ziekte van Huntington kan steeds anders reageren op medicijnen tijdens de diverse stadia van de ziekte, waardoor het medicijngebruik steeds opnieuw bekeken moet worden. In het algemeen slaat een medicijnbehandeling het beste aan als er gestart wordt met een lage dosis en het vervolgens langzaam opgebouwd wordt. De ideale situatie zou zijn als de medicijnen gegeven worden onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de zorg voor Huntingtonpatiënten. Een Huntingtonpatiënt kan problemen hebben met het op tijd innemen van de medicijnen, daarom is het verstandig om een zo eenvoudig mogelijk medicijnschema te hanteren of de pillen in de juiste afgepaste dosering in te nemen.
Click these links for an up to date guideline on current expert practice in the treatment of chorea, irritability or perseveration:

International Survey-based Algorithms for the Pharmacologic Treatment of