Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Articles 2008 -
Scientific Articles

Most of the presented research article summaries were created by the EHDN science writer Diana Raffelsbauer, on behalf of the EHDN Newsletter Editorial Board.

EHDN aims to inform the lay community and healthcare professionals about current efforts and progress towards finding a cure for Huntington’s disease.
Myopati som det første symptomet ved Huntingtons sykdom hos en maratonløper (Summary by Justo García de Yébenes)
Christoph Kosinski et al.
application/pdfam01-feb2008-issue01-no 
Effekt av minocycline hos pasienter med amyotrofisk lateral skleroses: fase III randomisert klinisk utprøvingsstudie
Paul Gordon et al.
application/pdfam02-feb2008-issue01-no 
Induksjon av neostriatal nevrogeneses forlangsommer sykdomsutvikling i en transgenetisk murin modell av Huntingtons sykdom.
Sung-Rae Cho et al.
application/pdfam03-feb2008-issue01-no 
Effekter av en intensive rehabiliterings program for pasienter med Huntington sykdom: a pilot studie
Paola Zinzi et al.
application/pdfam04-feb2008-issue02-no 
Riluzole i Huntingtons Sykdom: en 3-års, randomisert kontrollert studie
G. Bernhard Landwehrmeyer et al.
application/pdfam05-feb2008-issue02-no 
Huntingtin interaksjonsproteiner er genetisk modifiserende faktorer ved nevrodegenerasjon
Linda S. Kaltenbach et al.
application/pdfam06-feb2008-issue02-no 
 
paragraph image

Håndtapping: En enkel, mulig å reprodusere og objektiv markør for motorisk dysfunksjon ved Huntingtons sykdom
Andrew W. Michell et al.
application/pdfam07-feb2008-issue03-no 
REM – søvnforstyrrelser ved Huntingtons sykdom
Isabelle Arnulf et al.
application/pdfam08-sep2008-issue03-no 
Identifisering av og det å få det mutant huntingtin allelet til å tie stille i fibroblaster som stammer fra en pasient med Huntingtons sykdom
Paul H. J. van Bilsen et al.
application/pdfam09-sep2008-issue03-no 
En ny patogenetisk vei til immunaktivering som kan oppdages før klinisk sykdomsutbrudd ved Huntingtons sykdom (Summary by Ed Wild)
Maria Björkqvist, Edward Wild et al.
application/pdfam10-dec2008-issue04-no 
Langtidseffekt av presymptomatisk testing ved Huntington sykdom
Marcela Gargiulo, Séverine Lejeune et al.
application/pdfam11-dec2008-issue04-no 
Sykdomsspesifikke induserte pluripotente stamceller
In-Hyun Park et al.
application/pdfam12-dec2008-issue04-no