Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Kommunikation - Kontaktformulär -
Vem kan ta kontakt med det europeiska Huntington-nätverket?

Är du...
en patient med Huntingtons sjukdom?
löper risk att få Huntingtons sjukdom?
en anhörig till en person med Huntingtons sjukdom?

Vill du…
- bidra till en bättre förståelse av Huntingtons sjukdom?
- vara tillgänglig för studier av Huntingtons sjukdom?
- delta i läkemedelstester på Huntingtons sjukdom?

Hur kommer jag i kontakt med det europeiska Huntingtons-nätverket?

Fyll i kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med det europeiska Huntington-nätverket. Nätverket kommer att  
  1. lämna ytterligare information om nätverket och dess uppdrag
  2. om du så önskar – lämna ut kontaktuppgifter om studiesajten (studiesajterna) till det europeiska Huntington-nätverk som är närmast dig. Personalen på sajten anordnar ett möte med dig och ger dig mer information på begäran personligen
  3. och invitera dig att delta i en studie som kallas 'REGISTRY'
Vad handlar studien REGISTRY om? 

Med studien REGISTRY kan läkare och forskare få reda på vem inom Huntington-gruppen som är beredd att delta i kliniska studier och hur människor i riskzonen eller personer som lider av Huntingtons sjukdom och deras anhöriga mår.   
Viktigt: du behöver inte röja ditt namn eller andra personliga uppgifter om du vill komma i kontakt med nätverket – men du är välkommen att göra det om du vill – formuläret nedan skickar dina uppgifter på ett säkert, krypterat sätt.  

Jag vill vara anonym – vad måste jag göra?
  • Du måste skaffa en anonym epost-adress. 
  • Skicka in en begäran genom att skriva in din nya epost-adress.
  • Begära information eller begära att bli kontaktad för ett möte.
Jag vill att nätverkets kontor ska känna till mina kontaktuppgifter där de behandlas som konfidentiell information – vad måste jag göra?
  • Skicka in ditt önskemål genom att skriva in ditt namn och epost-adress.
  • Begär information eller att bli kontaktad för ett möte.
Contact Data
 Vill du vara anonym? ja nej
 Anonymous e-mail:
 Land:
 Name:  
 Email:
 Land:
Contact Reason
 Information om det europeiska Huntington-nätverket: ja nej
 Jag vill bli kontaktad av det europeiska Huntington-nätverket: ja nej
 Kommentar: