Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Kommunikasjon - Kontaktskjema -
Hvem kan komme i kontakt med det europeiske nettverket for Huntingtons sykdom?

Hvis du er…
En pasient rammet av HS?
Har risiko for å utvikle HS?
Et familiemedlem til en HS pasient?
Vil du…
Bidra til en bedre forståelse om HS?
Stille deg til disposisjon for forskningsstudier om HS?
Delta i utprøvingsstudier av legemidler?

Hvordan kommer du i kontakt med det europeiske HS nettverket?
Vennligst fyll ut kontaktskjemaet nedenfor for å komme i kontakt med det europeiske HS nettverket. Nettverket skal
  1. Gi utterligere informasjon om nettverket og oppdraget
  2. -dersom du ønsker det – vil du få kontaktinformasjon om det forskningsstedet i det europeiske HS nettverket som er nærmest deg. Staben på forskningsstedet vil så gjøre avtale om en time og for å gi deg mer informasjon i en samtale. Deretter
  3. vil du bli invitert til å delta i en studie som kalles ”REGISTRY”
Hva handler REGISTRY-studien om?

REGISTRY-studien skal gi leger og forskere adgang til å vite hvem i HS samfunnet som er villig til å delta i kliniske studier og hvordan personer med risiko for HS eller personer rammet av HS og deres familiemedlemmer har det.
Viktig: det er ikke nødvendig å tilkjennegi navn eller andre personlige detaljer hvis du ønsker å  komme i kontakt med nettverket – men du er velkommen til å gjøre det hvis du vil - skjemaet nedenfor sender detaljene dine på trygg og kodet måte.
Jeg ønsker å være anonymt - hva må jeg gjøre?
  • Du trenger å få en anonym e-post adresse
  • Send søknaden din med navnet ditt og den nye e-postadressen din.
  • Be om informasjon eller be om å bli kontaktet for en avtale.
Jeg ønsker at kontaktdetaljene mine er kjent ved nettverkskontoret, hvor de blir behandlet som konfidensiell informasjon – hva må jeg gjøre?
  • Send søknaden din med navnet ditt og e-postadresse
  • Be om informasjon eller be om å bli kontaktet for en avtale.
Kontakt Opplysninger
 Jeg vil være anonym? ja nei
 Anonymous e-mail:
 Land:
 Name:  
 Email:
 Land:
Grunn for Kontakt
 Informasjon om Europeisk HS Nettverket: ja nei
 Jeg ønsker at Europeisk HS Nettverket tar kontakt: ja nei
 Kommentar: