Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
[2019-09-16-N41H] EHDN 2010 - Formulář hodnocení -
Evropská síť pro Huntingtonovu chorobu Vám bude zavázána, pokud si najdete pár minut na vyplnění přiloženého anonymního dotazníku. Vaše hodnocení a komentáře pomohou Organizačnímu výboru v přípravách příštího Plenárního zasedání EHDN a v dalším zlepšování formátu a obsahu zasedání. Velmi bychom tedy ocenili, pokud ohodnotíte některou položku méně než "uspokojivou", připojte, prosíme, důvody pro toto hodnocení do kolonky poznámky na konci formuláře. 

Prosíme o vyplnění formuláře nyní; tento formulář bude dostupný on-line po dobu 6 týdnů (tj. do 17. října 2010). 

Prosíme, nezapomeňte, až formulář vyplníte, stisknout tlačítko Vlož hodnocení, jinak Vaše odpovědi nebudou uloženy v databázi.

In order to submit a second feedback form, please use this link.
  
Všeobecné
 Oblast Vaší práce/spojení s HN:
lékař (MUDr.)
Profesionální pečovatel/profesionál provádějící hodnocení
Základní vědec
delegát EHA/rodinný příslušník
Jiné
 Země původu:
Sessions
špatnáprůměrnáuspokojivádobrávýborná 
Kvalita plenární sekce č. 1: Aktuální problematická témata          
Kvalita plenární sekce č. 2: Prezentace pracovních skupin          
Kvalita krátkých sdělení č. 1          
Kvalita sekce č. 1: Prezentace schválených projektů          
Plenární sekce č. 3: Téma klíčové prezentace (B.Zhang , Sage Bionetworks)          
Kvalita plenární sekce č. 3: Klíčová prezentace (B.Zhang, Sage Bionetworks)          
Kvalita plenární sekce č. 4: Organizační zasedání          
Prohlídka posterů: Kvalita prezentovaných posterů          
Prohlídka posterů: Množství času věnované prohlídce posterů          
Kvalita plenární sekce č. 5: Vědecké prezentace          
Kvalita plenární sekce č. 6: Klíčová prezentace (W.Yang)          
Plenární sekce: Téma klíčové prezentace (W.Yang)          
Kvalita krátkých sdělení č. 2          
Kvalita plenární sekce č. 7: Vědecké prezentace          
Kvalita nejzajímavějších momentů (J.Carroll, C.Sabine, E.Wild)          
Kvalita raních výukových seminářů          
Kvalita plenární sekce č. 8: Vědecké prezentace          
Meeting
špatnáprůměrnáuspokojivádobrávýborná 
Celkový dojem          
Vhodnost prezentací pro různorodé publikum          
Výběr témat          
Do jaké míry přednášející pamatovali na dobrou výslovnost a pomalé mluvení?          
Čas věnovaný diskuzím          
Vyváženost času na přednášky a času na setkávání a relaxaci          
Motivace po ukončení zasedání          
Organisation and Stay
špatnáprůměrnáuspokojivádobrávýborná 
Organizace zasedání          
Výběr období (během roku) k uskutečnění zasedání          
Dopředu byly předány dostatečné informace o zasedání          
Prezentace EHDN 2010 na internetu          
Podpora organizačním týmem během mého pobytu          
Použitelnost konferenčních tašek          
Kvalita stravování          
Organizace večerních programů          
Vhodnost prostor          
Standard ubytování          
Additional Feedback
 Poznámky: