Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
[2020-07-09-T48P] EHDN 2010 - Evaluation & Feedback Survey -
Europejska Sieć Choroby Huntingtona byłaby niezmiernie wdzięczna gdyby Pani/Pan mogła/mógł poświecić kilka minut aby wypełnić ten anonimowy i poufny kwestionariusz. 
Pani/Pana ocena i komentarze pomogą Komitetowi Organizacyjnemu w planowaniu następnych kongresów i spotkań i pomogą usprawnić ich formę i treść. Z uwagi na powyższe niezmiernie docenimy jeśli zaznaczając ocenę poniżej "satysfakcjonujące" w którymkolwiek punkcie rozwinie Pani/Pan informację o powodach ku temu w polu komentarza u dołu formularza.

Proszę teraz wypełnić formularz oceny; będzie on dostępny online przez 6 tygodni (do 17.10.2010).

Proszę nie zapomnieć kliknąć na pole Submit Feedback gdy formularz zostanie wypełniony; w przeciwnym razie odpowiedzi nie zostaną przesłane do bazy danych.

In order to submit a second feedback form, please use this link.
  
Ogólne
 Miejsce pracy/powiązania z HD:
Klinicysta (lekarz)
Profesjonalista włączony w opiekę/ocenę kliniczną
Naukowiec pracujący w laboratorium
Delegat EHA/członek rodziny z HD
Inny
 Kraj pochodzenia:
Sessions
poormediocresatisfactorygoodexcellent 
Jakość I sesji plenarnej: Hot topics          
Jakość II sesji plenarnej: Working Group (WG) summaries          
Jakość Short Communications I          
Jakość sesji I: Endorsed projects          
Sesja plenarna III: Topic of the keynote presentation by B.Zhang , Sage Bionetworks          
Jakość III sesji plenarnej: Presentation of the keynote lecture by B.Zhang, Sage Bionetworks          
Jakość IV sesji plenarnej: Business Meeting          
Sesja plakatowa: Jakość zaprezentowanych posterów          
Sesja plakatowa: Ilość czasu wydzielona na przegląd posterów          
Jakość V sesji plenarnej: Scientific Presentation          
Jakość VI sesji plenarnej: Presentation of the keynote lecture by W.Yang          
Sesja plenarna: Topic of Keynote Presentation by W.Yang          
Jakość Short Communications II          
Jakość VII sesji plenarnej: Scientific Presentations          
Jakość Highlights prezentowanych przez J.Carroll, C.Sabine, E.Wild          
Jakość Breakfast teaching sessions          
Jakość VIII sesji plenarnej: Scientific Presentations          
Meeting
słabeśredniesatysfakcjonującedobredoskonałe 
Ogólne wrażenia          
Dostosowanie prezentacji do zróżnicowanej grupy odbiorców          
Wybór tematów          
Uwaga przykładana do właściwej wymowy oraz unikania mówienia zbyt szybko          
Ilośc czasu przeznaczona na dyskusję          
Zbalansowanie czasu przeznaczonego na sesje, kontakty między uczestnikami i odpoczynek          
Motywacja po zakończeniu Kongresu          
Organisation and Stay
poormediocresatisfactorygoodexcellent 
Organizacja Kongresu          
Okres roku przeznaczony na kongres          
Czy informacja o Kongresie była podana wystarczająco wcześnie          
Prezentacja Kongresu EHDN 2010 w internecie          
Wsparcie ze strony personelu w trakcie mojego pobytu          
Użyteczność materiałów dla delegatów          
Jakość wyżywienia          
Organizacja spotkań wieczornych          
Czy miejsce kongresu było odpowiednie          
Standard zakwaterowania          
Additional Feedback
 Komentarze: