Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Tutkimuspaikat - Suomi - Tutkimuspaikka Helsinki-Väestöliitto -

Registry-tutkimus

This site is not active in Registry anymore. For information regarding Registry, please contact Kirsti Martikainen at Turku Suvftuuli or the Norwegian Lanco, Beate Rindal.

Marjatta Sipponen

sosiaalityöntekijä, perinnöllisyyshoitaja
Perinnöllisyysklinikka, Väestöliitto
käyntiosoite: Fredrikinkatu 47A, 3. krs
postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
puhelin +358 9 61622246
sähköposti:
Kotisivut: http://www.vaestoliitto.fi/
 
Tietoa Väestöliitosta:
 
Väestöliitto on vuonna 1941 perustettu sosiaali- ja terveysalan järjestö, johon kuuluu noin 30 jäsenjärjestöä. Väestöliitto toimii perhe-, väestö- ja seksuaaliterveyden alalla. Väestöliiton monipuolisesta toiminnasta löytyy tietoa järjestön internetsivulta www.vaestoliitto.fi.
 
Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Väestöliitossa on toiminut 1970-luvun alusta. Se palvelee koko maata keskittyen nykyisin päätyönään harvinaisiin kehitysvammaisuusoireyhtymiin. Huntingtonin tautiin liittyen klinikka tarjoaa perinnöllisyysneuvontaa ja järjestää ns. ennakoivia geenitutkimuksia.
 
Tietoa Huntingtonin taudista:
 
Huntingtonin tauti on etenevä perinnöllinen keskushermoston sairaus. Suomessa arvioidaan olevan ainakin 70-100 Huntington-sukua ja sairastavia vähintään 200. Tauti aiheuttaa häiriöitä liikkeiden hallinnassa, muisti-, päättely- ja havaintotoiminnoissa ja myös tunne-elämässä ja persoonallisuudessa. Parantavaa hoitoa sairauteen ei toistaiseksi ole, mutta sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatua voidaan parantaa monin oireita helpottavin hoidoin sekä tietoa ja tukea antamalla. Lisää tietoa Huntingtonin taudista ja myös sen ennakoivasta geenitestauksesta löytyy Väestöliiton internetsivuilta http://www.vaestoliitto.fi/perinnollisyys/tietolehtiset/.
 
Väestöliiton perinnöllisyysklinikan Huntington-ryhmä:
 
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Maarit Peippo: maarit.peippo@vaestoliitto.fi
Sosiaalityöntekijä Marjatta Sipponen: marjatta.sipponen@vaestoliitto.fi