Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Finland - Study Site Kuopio -
paragraph image
You are welcome to participate in the REGISTRY study at the University Hospital of Kuopio from January 2010. For more information please contact:

Principal Investigator, Päivi Hartikainen
Telf: + 358 447113034
e-mail:
 
or

the Language Coordinator for Finland:
Susana Pro Koivisto susana.pro@euro-hd.net
 

KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

paragraph image
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
on viiden vuosikymmenen aikana kehittynyt yhdeksi Suomen huippuyliopistosairaaloista.
Tänä päivänä KYS vastaa yhteensä 860 000 itä- ja keskisuomalaisen yliopistotasoisesta erikoissairaanhoidosta.
Sairaalan tutkimustoiminta on korkealle arvostettua. KYS tunnetaan myös merkittävänä opetussairaalana. 
KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Se vastaa vaativasta erikoissairaanhoidosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja erityistason sairaanhoidosta Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä.
KYSissä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat. Opetussairaalana se tekee läheistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa.  
 
Kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja opetusta 
 
Tuloksekkaita tutkijoita  
KYS on yksi maamme vireimmistä lääketieteen ja hoitotieteen tutkimuskeskuksista. KYSin vahvoja lääketieteen tutkimusalueita ovat krooniset kansantaudit kuten diabetes, valtimonkovettumatauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonitaudit ja lihavuus. Myös neurotieteiden, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä kuvantamisen tutkimukset ovat KYSissä keskeisiä. 
KYSin hoitotieteen tutkimus on keskittynyt mm. hoidon ihmisläheisyyteen, henkilöstön mitoitukseen sekä työelämän ja johtajuuden kehittämiseen. KYSin hoitotieteen tutkimusta vauhdittaa se, että Itä-Suomen yliopistossa sijaitsee Suomen suurin hoitotieteen opetusyksikkö.
 
Osaavia lääkäreitä ja taitavia hoitajia 
KYS on maamme suurin lääkäreiden kouluttaja sisäänottomäärän perusteella. KYSissä opiskelee vuosittain lähes 1000 perus- tai erikoistumisopintojaan tekevää lääkäriopiskelijaa. Tällä määrällä turvataan koko Itä-Suomen lääkäritarve.  
Samaten KYSissä harjoittelee 1000 muiden terveystieteiden ja hoitotyön ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen terveysalan opiskelijaa.

 
YHTEYSTIEDOT
Käyntiosoite:
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 1777
70211 KUOPIO
 
Puhelinvaihde:
00 358 17 173 311