Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Netherlands - HD Associations -
paragraph image
NETHERLANDS

VERENIGING VAN HUNTINGTON
Postbox 30470
2500 GL DEN HAAG
NETHERLANDS

Tel/Fax: 31 - 70 - 314 8888
E-mail:
Website: http://www.huntington.nl
De Vereniging van Huntington is op 12 juni 1976 opgericht. Het is een landelijke Vereniging voor patiënten met de ziekte van Huntington, risicodragers, hun partners en familieleden en overige betrokkenen en belangstellenden. Behalve vier parttime medewerkers, die werkzaam zijn op het Landelijke Bureau in Den Haag, heeft de Vereniging geen betaalde krachten in dienst. De Vereniging steunt voor een groot deel op haar vrijwilligers.
De Vereniging heeft als doelstelling:
Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten
 
Activiteiten van de Vereniging

De Vereniging probeert de doelstelling te realiseren door de organisatie van de volgende activiteiten:

  • Voorlichting aan patiënten, familieleden, professionele hulpverleners en belangstellende
  • Hulpverlening
  • Volgen van wetenschappelijke ontwikkelingen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
  • Stimuleren onderling contact van patiënten, familieleden en overige betrokkenen
  • Huiskamerbijeenkomsten en huisbezoeken
  • Jongerendagen
  • Contact met zorginstellingen
  • Samenwerking met andere organisaties