Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Norway - HD Associations -
paragraph image
NORWAY
LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTON'S SYKDOM
Website: www.huntington.no

Om landsforeningen

LHS - landsforeningen for Huntington sykdom er en interesse-organisasjon for familier som er rammet av HS, for deres støtteapparat og for den offentlige eller private helsetjenesten.

Vår fremste oppgave er å hjelpe dem som trenger noen å snakke med, få riktig informasjon om sykdommen eller hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet.  Dersom du nylig har fått vite om at sykdommen finnes i din familie - ikke nøl med å ta kontakt.  Vi vet hva sykdommen innebærer - de fleste opplever det som en stor lettelse å få snakke med andre som har vært gjennom noe av det samme som en selv.   

Foreningen er organisert i 9 fylkeslag. Noe av fylkeslagene har kun kontaktpersoner. Kontakt er VIKTIG. Det gir oss mulighet til å få snakke med noen i samme situasjon! Det legges derfor stor vekt på likemannsmøter og seminarer. LHS’ medlemsmasse grupperes i slike sammenheng etter status i forhold til sykdommen. Pasient - pasientektefelle/samboer - risikoperson (barn, evt. barnebarn av pasient) - ektefelle/samboer risikoperson - andre pårørende og fagpersoner.

Dersom du er interessert i flere opplysninger om LHS, eller bare har lyst på kontakt, ring til Fylkeslaget (kontaktinformasjon finner du på www.huntington.no) ditt eller send en e-post til oss sentralt.
 

Styret for landsforeningen

Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av mellom 4 og 7 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet. På årsmøtet i 2016 ble Ane Mygland valgt som leder. 
 
Leder
Ane Mygland, Blommenholm
tlf: 93 28 27 44        
e-mail: ane_mygland@yahoo.no