Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Norway - Study Site Bergen -
paragraph image
I Bergen er det NKS Olaviken Poliklinikk og Hukommelsesklinkk som deltar i forskningsstudien ”Registry” i regi av det europeiske nettverket for Huntingtons sykdom (EHDN). De som ønsker å delta vil bli innkalt til klinisk undersøkelse en gang i året, i tillegg til at det blir tatt blodprøve og urinprøve.

Personer som tilhører en familie med Huntington sykdom, og som kommer i kontakt med Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin på Haukeland sykehus i forbindelse med presymptomatisk testing, vil få spørsmål om de ønsker å delta i studien. Man kan også ta direkte kontakt med NKS Olaviken dersom man ønsker å delta. 

 

Contact info:

NKS Olaviken

Out patient clinic: 

Adress: Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Phone: +47 55381880

The outpatient clinic at NKS Olaviken is located at Haraldsplass Diakonal Sykehus, 7.th floor 
   
Head of dept, Erik Hauge (NKS Olaviken)
Phone: +47 55 38 18 80
e-mail: 

Psychologist, Hilde Tyvoll (NKS Olaviken)
Phone: + 47 56 15 10 19 / + 47 55 38 18 80
e-mail: