Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Forskningssteder-Norge-Oslo -
paragraph image
oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) er et lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landerts største med over 20 000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

OUS er ett av tre norske sentre som deltar i den store observasjonsstudien REGISTRY. Det er tre avdelinger som inkluderer deltakere til REGISTRY: Avdeling for Medisinsk genetikk, Nevologsik poliklinikk og Avdeling for Nevrohabilitering. Pasienter og familiemedlemmer kan her få genetisk veiledning, gjennomgå genetisk, motorisk og kognetiv testing, motta behandling etc. av spesialister på Huntington sykdom. 

Dersom du ønsker å vite mer om Registry kan du kan ta kontakt med Nancy eller en av de andre kontakpersonene på de ulike avdelingene. 

Nancy Borgerød
Tel.: 23 07 55 81
E-mail: nancy.borgerod@ous-hf.no

Hovedansvarlig forsker
Overlege i nevrologi, professor Jan Frich
Nevrologisk poliklinikk (Rikshospitalet)

For mer informasjon om Oslo universitetssykehus generelt kan du besøke vår nettside på: www.oslo-universitetssykehus.no

HS AVDELINGER OG KLINIKKER
ved Oslo Universitetssykehus
____________________________________________________________
Avdeling for medisinsk genetikk

Besøksadresse: Forskningsveien 2b
Postadresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
 
Avdeling tilbyr genetisk veiledning og genetisk testing, samt følger opp presymptomatiske pasienter. Den har regionsfunksjon for helseregion Sør-Øst og yter service for pasienter fra andre regioner der sykehuset har lands- eller flerregionale funksjoner. 

HS-teamet ved avdeling for medisinsk genetikk: 
Genetisk veileder, Madeleine Fannemel: uxmafa@ous-hf.no
Genetisk veileder, Oddveig Rosby: uxadro@ous-hf.no 
Genetisk veileder, Elisabeth Dramstad: UXDREL@ous-hf.no
Kontorsjef, Nancy Borgerød: nborgero@ous-hf.no    

Her finner du oss: T-bane: Linje 1 til Frognerseteren. Gå av på Gaustad stasjon.
Oslotrikken: Linjer 17 og 18 til Rikshospitalet. Gå av på Gaudstadalleen.
For flere valg gå til:
www.ruter.no 
 
_____________________________________________________________
Nevrologisk poliklinikk

Besøksadresse: Sognsvannsveien 20    
Postadresse: Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Avdelingen er hovedsakelig involvert i diagnostisering og oppfølging av personer i tidlig og midtre fase av sykdommen. For mer informasjon om Huntington eller REGISTRY studien vennligst kontakt en av kontaktpersonene:
 
Nevrolog Jan Frich                               Sykepleier Ragnhild Wehus
Tlf.: 23 07 35 80                                      Tlf.: 23 07 35 79
email:                          email:

Her finner du oss: T-banen: linje 1 til Frognerseteren. Gå av på Gaustad stasjon.
Oslotrikken: linje 17 og 18 går direkte til Rikshospitalet.
For flere valg gå på www.ruter.no
________________________________________________________
Avdeling for Nevrohabilitering

Besøksadresse: Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, Bygg 29
Postadresse: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO 
    
Avdelingen er hovedsakelig involvert i diagnostisering og oppfølging av personer som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse utgjør en stor del andel av avdelingens pasienter. Vi arbeider med medisinsk- psykologisk diagnostikk, tverrfaglig utredning, tiltaksutvikling og behandling. Ved spørsmål relatert til Huntingon studien REGISTRY eller avdeling for Nevrohabilitering vennligst kontakt:

Liv Barnett
Tel.: 22 11 75 54
E-mail: UXBALQ@ous-hf.no 
 
HS-teamet ved avdeling for Nevrohabilitering
Nevrolog, Jutta Rummel: UXRUJU@ous-hf.no
Nevrolog, Alma Sikiric: UXALSI@ous-hf.no
Psykolog, Cecilie Haggag Johannessen: cechag@ous-hf.no
Psykolog, Liv Barnett: UXBALQ@ous-hf.no
Psykolog, Marleen van Walsem: r.m.v.walsem@medisin.uio.no

Her finner du oss: Oslotrikken: linje 17 og 18 mot Rikshospitalet. Gå av på Ullevål sykehus. For flere valg gå på www.ruter.no 
 
SUPPLERENDE INFORMASJONSKILDER OG OMSORG ASSISTANSE FOR HS
LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTON SYKDOM
Mer informasjon på www.huntington.no eller via mail carl.dversnes@sor.no
SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER   
Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser som ble dannet i 1994. Sentre tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Tjenester er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, pårørende og fagpersoner i hele landet. 
En tverrfaglig sammensatt av leger, medisinsk genetiker, spesialsykepleiere, psykologer, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer m.fl. som gir råd om alle typer spørsmål knyttet til en av senteres diagnoser. 
 
Mer informasjon om senteret og diagnosene finnes på www.sjeldnediagnoser.no 
 
Ta kontakt med en av våre Huntington-rådgivere via mail: sjeldnediagnoser@ous-hf.no eller telefon: 23 07 53 40.