Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Norway - Study Site Trondheim -

Om Oss

paragraph image
St. Olavs Hospital er ett av tre norske forskningssteder som er med i det Europeiske Nettverket for Huntington sykdom (EHDN). Vi inkluderer personer med Huntingtons sykdom (HS) i nettverkets store observasjonsstudie; Registry. Registry-studien er et forskningsprosjekt som har som mål å finne en behandling mot Huntington sykdom. De som ønsker å delta vil bli innkalt til klinisk undersøkelse en gang i året, i tillegg til at det blir tatt blodprøve og urinprøve.

Nevrologisk poliklinikk ved Avdeling for Nevrologi og kliniske nevrofysiologi og Seksjon for Medisinsk genetikk samarbeider om studien. På Avdelingen for nevrologi og kliniske nevrofysiologi blir nevrologiske undersøkelser utført av overlege Sigrid Botne Sando. På avdeling for Medisinsk genetikk blir resten av undersøkelsene gjennomført av genetisk veileder Inga Bjørnevoll. 
MSc Inga Bjørnevoll
genetic Counsellor, Co-Investigator, Cognitive Rater, Psychiatric Behavioral Rater
Trondheim University Hospital, Medical Genetics Unit Helse Midt-Norge
Postadresse: Forsyningssenteret , 5.et
7006 Trondheim
Norge
telefon: +47 72836603
faks: +47 72836371
epost: 
 

Informasjon og Avtaler

paragraph image
For mer detaljert informasjon eller for å avtale tidspunkt for inklusjon i Registry-studien kan forskningsstedets person Inga Bjørnevoll kontaktes.

Hvor finner du oss?

St. Olavs Hospital ligger i Trondheim og kan nås direkte fra Værnes med flybussen. En rekke andre busser stopper nær sykehuset. Holdeplassen heter Studentersamfunnet. Noen busser kjører helt inn til sykehuset.

Avdelingen for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Besøksadresse: Nevro Øst, Edvard Griegs gate 8, Trondheim
Postadresse: St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim

Seksjon for medisinsk genetikk, poliklinikken:
Besøksadresse: Forsyningssenteret, Prinsesse Kristinas gate 5, 5. etasje, 7030 Trondheim
Postadresse: Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Telefon: 72 83 63 70
Faks: 72 83 63 71
Epost: genetikk@stolav.no