Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Poland - Study Site Warsaw - Medical University -
Adres Ośrodka Badawczego:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Neurologii,

ul. Banacha, 1A,
02-097 Warszawa.
Telefon: +48 22 5992858
Fax: +48 22 5991857

O Klinice

         Klinika Neurologii wraz z Polikliniką specjalizują się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych, zwyrodnieniowych układu nerwowego, demielinizacyjnych, chorób układu pozapiramidowego i innych. Do Kliniki przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem choroby Huntingtona, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, miastenii, stwardnienia bocznego zanikowego i innych chorób. Dodatkowo, w ramach poradni przyszpitalnych i ostrego dyżuru neurologicznego przyjmowani są mieszkańcy Warszawy i okolic. Studenci medycyny odbywają tutaj zajęcia kliniczne z neurologii. Pacjentom z chorobą Huntingtona Klinika może zaoferować (m. in.):
  • badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),
  • przeprowadzenie testów genetycznych u osób z objawami choroby w celu jej potwierdzenia bądź wykluczenia, a także osób spokrewnionych, chcących uzyskać informację o nosicielstwie mutacji genetycznej odpowiedzialnej za wystąpienie choroby (współpraca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie),
  • udzielenie informacji na temat choroby, współczesnej wiedzy na temat jej przyczyn i leczenia oraz poradnictwo genetyczne,
  • ambulatoryjną opiekę w Poradni Chorób Pozapiramidowych.


Rejestr pacjentów

              
                  
Inicjatywa Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona ma na celu zbieranie szczegółowych danych klinicznych na temat choroby Huntingtona oraz informacji dotyczących przebiegu choroby, jej wpływu na chorego, jego rodzinę i opiekunów. Stworzona w ten sposób anonimowa baza danych może zostać udostępniona lekarzom do badań nad przyczyną choroby, sposobami jej leczenia, usprawnienia ruchowego, pomocy psychologicznej oraz pozamedycznej.


Rejonizacja

             
               Ośrodek badawczy naszej Kliniki przyjmuje pacjentów z chorobą Huntingtona z następujących województw:

  • mazowieckie,
  • podlaskie,
  • lubelskie.

Badania pacjentów w ramach programu odbywają się w Klinice Neurologii, blok D, VIII piętro. Na wizytę należy zabrać posiadaną dokumentację medyczną, zwłaszcza wynik badania genetycznego; spis wszystkich stosowanych leków obecnie i w przeszłości. Pierwsza wizyta w ośrodku trwa około 2,5 godzin. Pobierana jest wtedy krew i mocz do badań. Jeśli tylko jest to możliwe, przed pobraniem krwi pacjent powinien być na czczo (wskazane jest zabranie ze sobą kanapek).
 
paragraph image

Dojazd do szpitala:

autobusy:

128, 136, 172, 175, 186, 188, 504

tramwaje:

1, 14, 25
 

Zespół uczestniczący w programie:
 
Prof. dr hab. med. Anna M. Kamińska; kierownik Kliniki

Dr n. med. Piotr Janik;
badacz, koordynator badania


Dr n. med. Zygmunt Jamrozik; badacz


paragraph image


lek. Anna Gogol

badacz

Aby umówić wizytę prosimy o kontakt:

z dr. Piotrem Janikiem:


tel.: +48 22 599 2858; tel.: +48 22 599 2773


lub Anną Gogol:         


tel. kom.: +48 501 559
141

e-mail: