Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Spain - Study Site Barcelona-Mútua de Terrassa -

Hospital Universitario Mútua de Terrassa

Plaça Dr. Robert, 5 - 08221 Terrassa
Teléfono:  +34 93 736 50 50
Fax:  +34 93 736 50 59

Fundació Mútua de Terrassa per a la Recerca Biomèdica i Social

Principal Investigator:
L’Hospital Mútua de Terrassa és un hospital que pertany a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) del Servei Català de la Salut, i està acreditat com un hospital d’alt nivell tecnològic, docent i de referència per a altres hospitals que proporciona cobertura assistencial als sectors sanitaris de Terrassa, Rubí, Sant Cugat i rodalia amb una població de 250.000 habitants.
L’Hospital Mútua de Terrassa és un hospital de referència, amb un total de 33 especialitats mèdiques i quirúrgiques, algunes d’elles d’alta complexitat. Destaquen 2 TAC i una Ressonància Nuclear Magnètica, junt a un bloc quirúrgic específic per poder fer intervencions de cirurgia sense ingrés, a més del bloc quirúrgic convencional.
 
L’Hospital té una activitat important: més de 25.000 altes amb una estada mitjana de 5,6 dies, i un Servei d’Urgències que supera els 127.000 actes assistencials anuals. La seva àrea d’influència immediata és de 315.000 habitants, dels quals 180.000 ho són de la ciutat de Terrassa.L'Hospital Mútua de TRS dóna també servei assistencial als afiliats de mútues d'accidents de treball, companyies asseguradores, accidents de trànsit, etc.
L'Hospital Mútua de TRS dóna també servei assistencial als afiliats de mútues d'accidents de treball, companyies asseguradores, accidents de trànsit, etc.

nuevo/a: documento

nuevo/a: documento