Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Locations - Sweden/Finland - Study Site Åland -
This site is not active in Registry anymore. For information regarding Registry, please contact Kirsti Martikainen at Turku Suvftuuli or the Norwegian Lanco, Beate Rindal. 
Ansvarig läkare Christian Andersson
Geriatrician, Principal Investigator, Motor Rater
Ålands Hälso- och Sjukvård, Långvårdsenheten
Indirizzo postale: Pb 1055
AX-22111 Mariehamn
Finland
telefono: +358 18 53 84 57
e-mail: 
homepage: www.ahs.ax

Om ÅHS

paragraph image
ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialsjukvård och vård i livets slutskede.
Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Vårt samarbete med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens.

Långvårdsenheten

Verksamheten vid långvårdsenheten omfattar långtidsvård, korttidssjukvård, rehabilitering, medicinska utredningar och pallitativ vård.
Vid långvårdsenheten arbetar ca 110 personer som vårdpersonal (sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden etc.), 3 läkare och en socialkurator. 
På långvårdsenheten Gullåsen finns just nu 84 vårdplatser fördelade på fyra olika avdelningar:
Mellangårds
Norrgårds/Östergårds
Västergårds
Övergårds (f.n. utlokaliserad till Grelsby sjukhus)
På Gullåsen finns också en minnesmottagning som diagnostiserar och behandlar patienter med demenssjukdom. Till den krävs läkarremiss. 
 
Vid Gullåsen på centralsjukhusområdet i Mariehamn vårdas patienter från hela Åland. För att bli intagen krävs remiss. Av patienterna är ca 70% inskrivna för långtidsvård medan ca 30% är inskrivna för korttids sjukvård, rehabilitering eller undersökning. Vi tar emot patienter från centralsjukhuset, hemsjukvården, De Gamlas Hem, Trobergshemmet, Sunnanberg, serviceboenden, hemvården och direkt från hemmen. Intagningen av patienter koordineras av vår intagningsskötare.

Besökstider
Besökstiderna varierar mellan de olika avdelningarna.
Tänk på god handhygien vid besöket. Desinficera händerna före och efter besöket. Handsprit finns vid ingången till avdelningarna. Tänk också på att inte vara förkyld eller ta med dig starkt doftande blommor vid ditt besök.
Kontakt
Reception, Långvårdsenheten
Telefon: 018-538 452

Avdelningssekreterare
(för information om avgifter)
Christina Englund
Telefon: 018-538 453

Minnesmottagning
Sjukskötare, Mona-Lisa Björkman
Telefontid: 
Tisdagar kl. 10.00 - 11.00
Telefon: 018-538 550

Socialkurator
Sofia Dahlén
Telefon: 018-538 464

Klinikchef/överskötare
Ann-Christine Mannström

Hitta till ÅHS