Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Studiesajter - Sverige - Studiesajt Stockholm-Karolinska -
Huntington teamet består av:

PI. Sven Pålhagen

Neurologist, Senior consultant, Motor Rater

MD. Martin Paucar
Neurology resident, Co-investigator, Motor Rater

Prof. Per Svennigsson
Resident in Neurology, Co-investigator

Sjuksköterska Tina Walldén Reza Soltani

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Som universitetssjukhus medverkar vi i utbildningen av framtidens medicinska expertis och vårdanställda.
 
Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 1 600 vårdplatser. Cirka 104 000 vårdtillfällen produceras per år varav cirka 6 000 är vårdtillfällen som härrör från utomläns- eller utlandspatienter. Vidare har Karolinska cirka 1,5 miljoner besök varav cirka 48 000 besök är utomläns - eller utlandspatienter. Omsättningen uppgår 2008 till 12,2 miljarder och antalet anställda är cirka 15 000.
 
På sjukhuset verkar cirka 2 100 forskare och drygt 190 medarbetare disputerar varje år. Karolinskas ambition är att vara en stark, positiv kraft för etablering av Stockholm som en världsledande biomedicinsk region. FoUU-organisationen har ett nära samarbete med Karolinska Institutet vilket ökar möjligheterna för en etablering av ett starkt akademiskt sjukvårdssystem i hela Stockholmsregionen. Konkurrenskraften på nationell och internationell nivå avseende specifika strategiska forskningsområden ökar genom den sammanlagda verksamheten.
 

Neurologmottagningen-Huddinge

Neurologmottagningen svarar för den elektiva neuro-
logiska specialistvården för patienter som bor i Stockholms läns landsting söder om Slussen. Patienter som bor i andra delar av länet samt ute i riket kan också remitteras hit. 

Patienter remitteras hit för en neurologisk utredning och ställningstaganden till behandling från vårdcentral, kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset, företagsläkare eller privatläkare. Patienter med kroniska och progredierande behandlingskrävande sjukdomar har en mångårig kontakt med sin PAL och ev sin specialsjuksköterska. En del behandlingar (t ex cytostatika-, IvIg- och steroidkurer) som tidigare givits i slutenvård sker nu i öppenvård på vår behandlingsavdelning.

Vi har en stor öppenvårdsmottagning för allmänneurologi. Här finns också profilmottagningar inriktade mot stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar inkl ALS, svår vaskulär huvudvärk och hjärntumörer. Inom specialmottagningarna är vården oftast teambaserad med en specialsjuksköterska som nyckelperson.
 
En viktig del av sjuksköterskornas arbete är rådgivning och patientundervisning.
Profilmottagningar finns för:

* Cerebrovaskulär sjukdom
* Epilepsi
* Motorikstörningar (t ex Parkinsons sjukdom)
* Huvudvärk
* Neuromuskulära sjukdomar inkl ALS
* Neuroonkologi
* Svår smärta (neurogen)
* Andningsproblem vid neuromuskulära sjukdomar

Neurologmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är lokaliserad i R-huset på plan 4, 5 och 8.

 
Parkinsonmottagning
Adress: R43 
Tel: 08-585 820 45
Telefontid
Måndag-torsdag kl 8.30 - 10