Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Standorte - Schweden - Zentrum Umea -

Kontakt person:

Huntington team vid Norrlands Universitet sjukhus, Neurologi och Avd. för Klinisk Genetik

MD. Ghada Loutfi
PI, Neurologist

Carina Olofsson
CI, Research nurse
 
 
Norrlands Universitet sjukhus
Störst i länet och norra sjukvårdsregionen är Norrlands universitetssjukhus (Nus). Till sjukhuset kommer människor med allehanda behov, från lätta infektioner till komplicerade hjärtoperationer. Som regionsjukhus ger Nus service till 885 000 människor spridda över halva Sveriges yta. Här utförs högspecialiserad vård samtidigt som sjukhuset har ansvar för läkarutbildning och forskning. Hög kompetens och samlad kunskap kännetecknar därför verksamheten.
 
Vid Norrlands universitetssjukhus redovisar vi bäst överlevnad för patienter med skallskador. Vi har en unik flygmedicinsk kompetens och vår intensivvård av tidigt födda står modell för hela landet. Vi har halverat vårdtiden för patienter med tarmcancer och fått snabbare rehabilitering. Våra gentester och behandling av unga med ärftlig hjärtsjukdom kan göra Umeå till centrum för rikssjukvård. 
Kontakt:
901 85 Umeå
Tfn: 090-785 00 00
Forskning, utveckling och utbildning
Forskning, utveckling och utbildning, FoUU, är viktiga faktorer för landstingets utveckling. Ett övergripande mål är att förbättra kvalitet och effektivitet i vården och att förebygga sjukdom och ohälsa. Landstinget har dessutom ett stort ansvar i att trygga norra sjukvårdsregionens läkarförsörjning och deltar därför aktivt i Umeå universitets sjukvårdsutbildningar.
Varje år erbjuds ett stort antal utbildningsplatser vid Norrlands universitetssjukhus.

Norrlands universitetssjukhus har ett nära samarbete med Umeå Universitet både när det gäller forskning och utbildning. Tillsammans med lasaretten i Lycksele och Skellefteå erbjuds i länet en mycket god utbildnings- och forskningsmiljö. På många håll bedrivs både nationellt och internationellt framstående forskning, som syftar till att förebygga sjukdom och ohälsa och förbättra diagnostik, terapi och vård. I Västerbotten finns ett unikt biobanksmaterial och ett samarbetsklimat som ger goda förutsättningar.
 
Neurologi
Neurologens vårdavdelning


Vid Neurologens vårdavdelning vårdas patienter med sjukdomstillstånd / förändringar i det centrala / perifera nervsystemet. Till den disciplinen hör även vissa muskelsjukdomar. De vanligaste förekommande sjukdomarna som utreds/ behandlas är: Epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS- multipel skleros samt ALS. Neurologavdelningen är både en akut och en utredningsavdelning, det kan innebära att vårdtiden kan variera.

Neurologavdelningen
Har du några frågor om din kallelse eller angående din planerade inläggning kan du ringa till:
Anne Sundqvist
Sjuksköterska Neurologavdelningens väntelista
Neurocentrum, NUS
070-6762478

telefontid Må -Ti, To - Fr kl 10.00 - 11.00
Karta Norrlands universitetssjukhus
klick här för att se på karta.
paragraph image