Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Executive Committee - D. Craufurd -
Image
Dr. David Craufurd
Neuropsychiatrist, Komited Wykonawczy, Główny Badacz (ang.: Principal Investigator), Osoba prowadząca i wspierająca Grupę Badawczą Behavioural, Osoba oceniająca pacjentów w skali behawioralnej, Osoba oceniająca pacjentów w skali ruchowej
University of Manchester, Genetic Medicine, St. Mary's Hospital
Postal address: Oxford Road
M13 9WL Manchester
U.K.
phone: +44 161 2766510
fax: +44 161 2766145
e-mail: