Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Executive Committee - A. Rosser -
ar
Prof. Anne Rosser
Professor of Neurology, Chair, Komited Wykonawczy, Główny Badacz (ang.: Principal Investigator) Osoba oceniająca pacjentów w skali ruchowej, Osoba prowadząca i wspierająca Grupę Badawczą Surgical Therapy
Cardiff University, Life Sciences Building
Postal address: Museum Avenue
CF10 3US Cardiff
U.K.
phone: +44 29 20875188
fax: +44 29 20876749
e-mail: