Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Projektet - Sponsor av High Q-stiftelsen -
High Q är en privat filantropisk stiftelse som är engagerad i att hitta behandlingar för Huntingtons sjukdom. Under de senaste sju åren har High Q och dess associerade givit mer än 50 miljoner dollar till forskning om Huntingtons sjukdom och genom organisationer som t ex the Hereditary Disease Foundation (HDF), the Huntington's Disease Society of America (HDSA), och the Huntington Study Group (HSG). Nu har High Q upprättat en oberoende sajt för att sammanföra den akademiska världen, industrin, myndigheter och andra organisationer för att påskynda sökandet efter behandlingar för Huntingtons sjukdom.
 
Bland de projekt som High Q och dess associerade har finansierat är HDF's Cure HD Initiative (CHDI), som skapades för sju år sedan för att ta fram ett snabbspår för industriell utveckling av Huntington-forskning från laboratoriet till kliniken. Sedan dess har detta initiativ vuxit till att omfatta cirka 130 projekt med över 30 miljoner dollar i stöd. High Q stöder klinisk Huntingtonforskning genom the Huntington Project  som innefattar en systematisk utvärdering av behandlingar för Huntingtons sjukdom (SET-HD). Förra hösten fick den status som oberoende offentlig välgörenhetsorganisation, kallad CHDI, Inc,. som i huvudsak stöds av High Q. CHDI, Inc. styrs som ett icke-vinstdrivande, virtuellt biotekniskt företag som ägnar sig åt att ta fram och utveckla läkemedel för Huntingtons sjukdom.