Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Projekti - Euro-Huntington-verkosto -

Mikä Euro-Huntington-verkosto on?

 • Euro-Huntington-verkosto luo toimintakentän, jonka puitteissa ammattilaisten, Huntington-potilaitten ja potilaitten omaisten yhteistyö koko Euroopassa helpottuu.
 • Euro-Huntington-verkosto auttaa Huntigtonin taudin hoidon löytymistä tukemalla sen taudinkulkuun ja hoitokokeiluihin paneutuvia korkeatasoisia, hyvän kliinisen käytännön (`Good Clinical Practice´ = GCP) vaatimukset täyttäviä tutkimuksia.
 • Euro-Huntington-verkosto on todellinen verkosto, jossa jokainen osallistuja voi käynnistää, ehdottaa, toteuttaa ja julkaista tieteellisiä tutkimuksia.

Kuinka Euro-Huntington-verkosto syntyi?

 • Laajojen kliinisten tutkimusten toteuttaminen Huntingtonin taudissa osoittautui mahdolliseksi tutkimuksessa, jossa yhdeksässä Euroopan maassa kokeiltiin Riluzolia yli 500:lle alkuvaiheen Huntingtonin tautia sairastavalle potilaalle ("European Huntington Disease Initiative" eli EHDI-Trial –tutkimus).
 • Koska EHDI-Trial-tutkimuksen kolmen vuoden seuranta-aika täyttyi viimeisimpien osallistuneitten potilaitten kohdalla vasta huhtikuussa 2004, haluttiin eurooppalaisia kliinisiä Huntington-tutkimuksia varten kehittää lääketeollisuustuesta riippumaton toimintarakenne.
 • Yksityinen amerikkalainen säätiö nimeltä High-Q Foundation päätti sponsoroida tutkimusprojektia nimeltä "The Huntington Project", 10 vuoden mittaista ponnistusta Huntingtonin taudin helpottamiseen tähtäävien keinojen löytämiseksi.
 • Toukokuussa 2003 Toscanan Il Cioccossa Gordonin tutkimuskonferenssissa ajatusta Euro-Huntington-verkostosta päätettiin lähteä toteuttamaan

Kuka rahoittaa Euro-Huntington-verkoston?

 • Yksityinen amerikkalainen säätiö High-Q kymmenvuotisen Huntington –tutkimusprojektin puitteissa.

Mistä Euro-Huntington-verkoston organisaatio koostuu?

 • Yksittäisistä tutkimusyksiköistä
 • Työryhmistä
 • Kieliperusteisista koordinaatiokeskuksista
 • Keskuskoordinaatiosta mukaan lukien tarpeelliset tietotekniikkatyökalut
 • Johtokunnasta
 • Neuvoa antavasta lautakunnasta
 

Mitä Euro-Huntington-verkosto tarjoaa?

 • Infrastruktuurin laajamittaisille kliinisille Huntingtonin tautia koskeville tutkimuksille kaikkialla Euroopassa (tietokanta, informaatioteknologiatyökalut, neuvonnasta ja seurannasta huolehtiva henkilökunta jne.).
 • Tietotekniikkafoorumin tiedonsiirtovälineille (kaikilla kansallisilla kielillä) ja tietotekniikan avulla tehtäville tutkimuksille.
 • Foorumin perustutkijoitten ja kliinisten tutkijoitten tiiviille yhteistyölle.
 • Kieliryhmäkoordinaattorin helposti saatavan (omakielisen) tuen yksittäiselle tutkimusyksikölle

Mitä Euro-Huntington-verkosto EI tarjoa?

 • Yksittäisten tutkimusprojektien rahoitusta
 • Paitsi: johtokunnan hyväksyttyä tutkimushakemuksen on saatavilla Euro-Huntington-verkoston kyseiselle projektille antamien resurssien kuvauksen sisältämä suosituskirje, jonka avulla rahoituksen saaminen kansallisista tai kansainvälisistä rahoitusorganisaatioista (EU, HDF, High-Q jne.) on todennäköisempää.

Ensimmäiset askeleet…

 • Tietotekniikan luominen ja tietosuojaviranomaisten hyväksynnän saaminen kaikissa Euroopan maissa
 • Koordinaatiokeskusten perustaminen
 • Tutkimuksen ytimen, REGISTRY-tutkimusprojektin aloittaminen jokaisessa tutkimusyksikössä
 • Määriteltyjen, rahoituksen saaneitten tutkimusten aloittaminen valituissa tutkimusyksiköissä kute
  • ENNUSTETEKIJÄ-tutkimuksen eurooppalainen laajennus (engl. PREDICT)
  • Euro-HD-Transplant-2
  • Lupaavien yhdisteiden 2-vaiheen tutkimukset (engl. promising compounds)