Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Amarin Ethyl-EPA (Miraxion) Study -
HSG/HD Logo

Huntington-tutkimusryhmä (Huntington Study Group) ja Euro-HD-verkosto (the European Huntington’s Disease Network) julkistavat alustavat tulokset Ethyl-EPA (Miraxion) kaksivaiheisesta III-tutkimuksesta Huntingtonin taudin hoitoa varten.
Rochester, New York and Ulm, Germany – April 25, 2007
Huntington-tutkimusryhmä ja Euro-HD-verkosto julkistavat alustavat tulokset kaksivaiheisesta III-tutkimuksesta Ethyl-EPAsta (Miraxion), omega-3 rasvahaposta Huntingtonin tautia sairastaville henkilöille. Nämä kliiniset tutkimukset tehtiin Huntington-tutkimusryhmän toimesta Pohjois-Amerikassa ja Euro-HD-verkoston toimesta Euroopassa.

Amarin Neuroscience Ltd:n virallinen lehdistötiedote löytyy Amarinin nettisivuilta. Kun olet hyväksynyt disclaimerin, klikkaa 'News & Press Releases' vasemmalla puolella olevasta valikosta ja lehdistötiedote postitetaan 24. huhtikuuta 2007. Lisätietoja tutkimukseen osallistujilleLisätietoja tutkijoille (sisäänkirjautuminen vaaditaan).
Kumpikaan tutkimuksista ei näyttänyt tilastollisesti merkittäviä eroja esimääritellyissä primaarisissa tai sekundäärisissä loppupisteissä niiden potilaiden välillä, jotka saivat ethyl-EPAa (1 gr kahdesti päivässä) tai plaseboa kuusi kuukautta.
Huntingtonin tauti on periytyvä aivoihin vaikuttava sairaus, joka yleensä alkaa 30 ja 50 ikävuoden välillä ja sisältää motoorisia, kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä oireita ja merkkejä. Noin 30000 ihmistä Pohjois-Amerikassa ja noin 38000 ihmistä Euroopassa sairastavat Huntingtonin tautia ja yli 300000 ihmisellä on riski periä geeni, joka aiheuttaa sairauden. Vaikka lääkkeitä löytyy helpottamaan joitain sairauden oireita, mitään hoitoja ei ole olemassa hidastamaan tämän kuolemaan johtavan sairauden etenemistä.
Ethyl-EPA on omega-3 rasvahappo, jota löytyy tavallisesti kalaöljystä. Pohjois-Amerikan 41 tutkimuspaikassa Huntington-tutkimusryhmän lääkärit arvioivat 316 tutkimukseen osallistujaa 6-kuukautisessa TREND-HD-tutkimuksessa. Ensisijainen tutkimusmetodi oli Total Motor Score-4 (TMS-4), osa Unified Huntington Disease Rating Scaleä, joka on suunniteltu arvioimaan motooristen taitojen heikkenemistä Huntingtonin tautia sairastavilla henkilöillä. Ethyl-EPA ei tuonut mitään merkittävää etua TMS-4:ssa muttei myöskään mitään merkittävää turvallisuuteen liittyvää huolta.
Eurooppalaisessa tutkimuksessa EHDN:n 27 tutkimuspaikan lääkärit arvioivat 290 tutkimukseen osallistujaa 6-kuukautta kestävässä tutkimuksessa. Ensisijainen tutkimusmetodi oli myös TMS-4. Ethyl-EPA ei tuonut mitään merkittävää etua TMS-4:ssa. Turvallisuuteen liittyvistä merkityksellisistä huolista ei löytynyt todisteita alustavassa analyysissä. Kummassakin tutkimuksessa ethyl-EPA osoittautui hyvin-siedetyksi.
 
Ira Shoulson, Huntington-tutkimusryhmän päätutkija sanoi 'Olemme pettyneitä näiden tutkimusten alustaviin tuloksiin, mutta meidän täytyy tutkia löydöksiä tarkemmin. Olemme kiitollisia tutkimukseemme osallistuneiden sitoutumisesta ja ylpeitä tutkimuksista saatujen tietojen korkeasta laadusta. Olemme yhä sitoutuneet tekemään kokeilevia hoitoja, jotka muuttaisivat Huntingtonin tautia sairastavien elämän.'
 
 
Bernhard Landwehrmeyer, EHDN:n päätutkija sanoi 'Ethyl-EPA-tutkimukset Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa yhdessä muodostivat Huntingtonin taudin tutkimuksen suurimman osallistuneiden joukon tähän päivään asti ja takasivat selviä ja yksiselitteisiä vastauksia, vaikkei niitä vastauksia, joita toivoimme. Olemme pettyneitä, ettei mitään uutta hoitovaihtoehtoa Huntingtonin taudin potilaille ilmaantunut näistä laajoista tutkimuksista. Tarkempi analyysi täytyy tietysti tehdä, jotta voimme ymmärtää, miksi saadut tulokset erosivat aikaisemmin tehdyistä pienemmistä tutkimuksista. EHDN tulee jatkossakin tukemaan ja tekemään kliinisiä tutkimuksia ja tutkimusprojekteja, jotka selvittävät lopullisesti, mitkä hoidot auttavat Huntingtonin tautia sairastavia henkilöitä.
Tulevina viikkoina ja kuukausina Huntington-tutkimusryhmä ja EHDN tekevät perusteellisia lisäanalyysejä ja välittävät nämä tulokset tutkimukseen osallistujille, tutkijoille, Huntingtonin taudin yhteisölle ja tieteellisen tutkimuksen yhteisölle.
Huntington Study Group on ei-kaupallinen yhteistoiminnallinen ryhmä Huntingtonin taudin asiantuntijoita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa ja Australiassa. He ovat omistautuneet etsimään parempaa hoitoa Huntingtonin tautia sairastaville henkilöille. Lisätietoja löytyy heidän nettisivuiltaan.
 
Euro-HD-verkosto on itsenäinen, ei-kaupallinen lääkäreiden, tutkijoiden ja perheenjäsenten verkosto, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta Huntingtonin taudista. EHDN tukee tieteellisiä ja kliinisiä yrityksiä kehittää ja testata hoidollisia interventioita, jotka parantaisivat Huntingtonin tautia sairastavien henkilöiden elämänlaatua. EHDN tarjoaa foorumin lääkäreille, tutkijoille ja Huntington-perhejärjestöille mahdollistaakseen tuen esi-kliiniseen ja kliiniseen Huntington-tutkimukseen.
 

Lisätietoja varten ota yhteyttä:

Huntington-tutkimusryhmä:
Ira Shoulson, MD
Leslie Briner
University of Rochester
Phone: +1 585 273 4147        


www.huntington-study-group.org
For EHDN
Bernhard Landwehrmeyer, MD
Jamie Levey
European Huntington’s Disease Network
Phone: +49 731 500 63101


www.euro-hd.net