Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Eurooppalainen Ethyl-EPA (Miraxion) -tutkimus - Tietoa tutkimukseen osallistujille -
Ennen kaikkea haluaisimme vielä kiittää kaikkia osallistujia päätöksestänne osallistua tähän kliiniseen tutkimukseen - ilman teidän halukkuuttanne olla osa kliinisiä tutkimuksia, kukaan ei tule tietämään, onko uusista Huntingtonin taudin hoidoista hyötyä vai ei.

Tulemme julkistamaan tulokset niin pian kuin ne ovat käytettävissä. Amarin Neuroscience, rahoittaja Ethyl-EPA (Miraxion) -tutkimukselle Euroopassa ja TREND-HD-tutkimukselle Pohjois-Amerikassa julkisti tiistaina 24. huhtikuuta 2007 lehdistötiedotteen kummankin tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista. Tietoa löytyy myös Huntington-tutkimusryhmän nettisivuilta: http://www.huntington-study-group.org ja ottamalla yhteyttä tutkimuspaikan henkilöstöön.
Tutkimuksissa oli tarkoitus selvittää, parantaako kalaöljyn johdannainen, Ethyl-EPA Huntingtonin taudin motoorista heikentymistä, erityisesti choreaa. Näiden tutkimusten päätulokset ovat seuraavat: kuuden kuukauden hoidon jälkeen potilaat, jotka käyttivät Ethyl-EPAa, eivät ikävä kyllä osoittaneet vähemmän motoorista heikentymistä kuin potilaat, jotka saivat placeboa. Kun lisäksi tarkasteltiin Huntingtonin taudin muita piirteitä (esimerkiksi yleistä toiminta- ja havaintokykyä), niin tulokset eivät viitanneet siihen, että Ethyl-EPA-hoito olisi tuonut suurta hyötyä kuuden kuukauden tarkkailuajalla. Toisaalta Ethyl-EPA-hoito ei tuonut vakavia ei-haluttuja vaikutuksia, ja se voidaan luokitella turvalliseksi ja hyvin-siedetyksi Huntingtonin tautia sairastaville henkilöille.
 
 
Huolimatta siitä pettymyksestä, ettei Ethyl-EPA toiminut kuten oli toivottu ensimmäisen Pohjois-Amerikassa tehdyn tutkimuksen perusteella, on hyvä pitää mielessä, että Ethyl-EPA-tutkimus Euroopassa ja TREND-HD-tutkimus yhdessä muodostavat yhden isoimmista Huntingtonin taudin potilaille tehdyistä tutkimuksista, ja ne auttoivat selventämään mahdollisia uusien Huntingtonin taudin hoitojen hyötyjä selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla. Tämä antaa syyn odottaa, että tulevat Huntingtonin taudin tutkimukset, joissa käytetään erilaisia yhdistelmiä, voidaan viedä läpi onnistuneesti ja saada vakuuttavia tuloksia - toivottavasti tosin paremmin tuloksin.

Avoimeen jatkovaiheeseen osallistujille:

Koska osallistut Ethyl-EPA-tutkimuksen avoimeen jatkotutkimukseen, saatat miettiä, kannattaako sinun jatkaa Ethyl-EPAn ottamista. Ethyl-EPA voidaan luokitella turvalliseksi ja hyvin-siedetyksi, joten ehdotamme, että harkitset avoimeen jatkotutkimukseen osallistumista siihen asti, kun yksityiskohtaisempi analyysi on tehty. Tässä vaiheessa kukaan ei tiedä, onko kuutta kuukautta pidemmällä hoidolla sellaisia suotuisia vaikutuksia, joita kuuden kuukauden hoidolla ei ollut, siten taaten syyn jatkaa havainnointia. Lisäksi vielä ei ole ollut aikaa tutkia, miksi tulokset siitä laajasta tutkimuksesta, jossa sinä olit mukana, ja TREND-HD-tutkimuksesta näyttävät olevan erilaiset verrattuna ensimmäiseen pienempään tutkimukseen. On kuitenkin selvää, että lopullinen päätös on sinun. Neuvomme sinua keskustelemaan tutkimuspaikkasi tutkijan tai lääkärin kanssa seuraavalla käynnilläsi tai käymään tutkimuspaikalla.