Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Amarin Ethyl-EPA (Miraxion)-studie -
HSG/HD Logo

Huntington-studiegruppen och det europeiska nätverket för Huntingtons sjukdom (European Huntington’s Disease Network) tillkännager preliminära resultat av två fas III-studier av Ethyl-EPA (Miraxion) för behandling av Huntingtons sjukdom

Rochester, New York and Ulm, Germany – April 25, 2007
The Huntington Study Group (HSG) och the European Huntington’s Disease Network (EHDN) tillkännager preliminära resultat av två fas III-studier av etyl-EPA (Miraxion), en omega-3-fettsyra, för personer med Huntingtons sjukdom. Dessa kliniska försök utfördes i Nordamerika av HSG och i Europa av EHDN.   

Hitta Amarin Neuroscience Ltd.:s officiella pressmeddelande på Amarins webbplats. När du har accepterat friskrivningsklausulen, klicka på 'News & Press Releases' (Nyheter och pressmeddelanden” i menyn till vänster, pressmeddelandet postades den 24 april 2007. Information till deltagare i studien. Ytterligare Information för utredare (login krävs).
Ingen av studierna visade någon signifikanta skillnader i förspecificerad primär eller sekundär endpoint mellan patienter som fick etyl-EPA 8 (ett gram två gånger dagligen) eller placebo i 6 månader.
Huntingtons sjukdom (HD) är en ärftlig sjukdom som påverkar hjärnan och som vanligtvis debuterar mellan 30 och 50 års ålder och innefattar motoriska, kognitiva och beteendemässiga symptom och tecken. Cirka 30 000 människor i Nordamerika och cirka 38 000 människor i Europa löper omedelbar risk att ha ärft den förändrade genen som orsakar sjukdomen. Även om det finns läkemedel som lindrar några av sjukdomssymptomen, finns det ingen behandling som fördröjer denna dödliga sjukdoms progression. 
Etyl-EPA är en omega-3-fettsyra som är vanlig i fiskolja. Forskningsläkare vid 41 nordamerikanska HSG-sajter utvärderade 316 forskningsdeltagare i en 6 månader lång TREND-HD-studie. Den primära resultatmätningen var Total Motor Score-4 (TMS-4), en undergrupp av den enhetliga graderingsskalan för Huntingstons sjukdom avsedd att bedöma graden av motorisk försämring hos personer med Huntingtons sjukdom. Etyl-EPA visade inga signifikanta fördelar på TMS-4 och inte heller några signifikanta säkerhetsaspekter.
I den europeiska studien, utvärderade läkare på 27 EHDN-sajter 290 forskningsdeltagare i en 6-månaders studie. Det primära resultatet var också TMS-4.  Inga signifikanta fördelar med etyl-EPA på TMS-4 hittades och inte heller fanns det i den preliminära analysen grund för någon stor oro vad gäller säkerhetsaspekter. I båda studierna visades etyl-EPA tolereras väl.
Ira Shoulson, HSG:s ledande utredare sade ”Vi är besvikna på de preliminära resultaten av dessa studier men behöver undersöka fynden utförligare. Vi är tacksamma för våra forskningsdeltagares engagemang och är stolta över de högkvalitativa data som erhållits i testerna. Vi går vidare i vårt engagemang med att undersöka experimentella behandlingar som kan göra en skillnad för de personers liv som är påverkade av Huntingtons sjukdom.”
 
Bernhard Landwehrmeyer, EHDN:s ledande utredare sade "Etyl-EPA-testerna i Nordamerika och Europa tillsammans inregistrerade det största antalet forskningsdeltagare i något behandlingstest för Huntingstons sjukdom någonsin och tillhandahöll tydliga och ovedersägliga svar även om det inte var de svar vi hoppats på. Vi är besvikna över att inget nytt behandlingsalternativ för patienter som är drabbade av Huntingtons sjukdom uppkommit genom dessa stora studier. Det är utan tvekan så att ingen ytterligare analys krävs för att förstå varför resultaten som uppnåtts skiljer sig från dem i en tidigare mindre studie. EHDN kommer att fortsätta stödja och utföra kliniska studier och forskningsprojekt som slutgiltigt klargör vilka behandlingar som personer som lider av Huntingtons sjukdom kan dra nytta av." 
Under de kommande veckorna och månaderna, kommer HSG och EHDN att utföra ytterligare djupanalyser och sprida dessa resultat till forskningsdeltagare, utredare, HD-gemenskapen och forskningsgemenskapen.  
Huntington Study Group (studiegruppen om Huntingtons sjukdom) är en icke-vinstdrivande kooperativ grupp av experter på Huntingtons sjukdom från medicinska centra i USA, Kanada, Europa och Australien som är engagerade i att förbättra behandlingen för personer som är drabbade av Huntingtons sjukdom. För mer information, besök vår webbplats.
The European Huntington’s Disease Network (det europeiska Huntington-nätverket) är ett oberoende, icke vinstdrivande nätverk av kliniker, vetenskapsmän och familjemedlemmar som syftar till att öka kunskapen om Huntingtons sjukdom (”HD”). EHDN stödjer forskningsarbete och kliniskt arbete för att utveckla och testa behandlingsinterventioner som förbättrar livskvaliteten för personer med Huntingtons sjukdom. EHDN utgör en plattform för kliniker, forskare och och organisationer för familjer som är drabbade av Huntingtons sjukdom i ett samarbete till stöd för preklinisk och klinisk forskning om Huntingtons sjukdom.   

För ytterligare information, kontakta:

For HSG
Ira Shoulson, MD
Leslie Briner
University of Rochester
Phone: +1 585 273 4147        


www.huntington-study-group.org
For EHDN
Bernhard Landwehrmeyer, MD
Jamie Levey
European Huntington’s Disease Network
Phone: +49 731 500 63101


www.euro-hd.net