Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Horizon - a trial on Dimebon in Huntington's Disease -
paragraph image
Medivation, Inc. is a biopharmaceutical company focused on the rapid development of novel small molecule drugs to treat critically ill patients with serious diseases for which there are limited treatment options. Medivation aims to transform the treatment of these diseases and offer hope to critically ill patients and their caregivers.
Find out more at www.medivation.com
Offical press release of Pfizer and Medivation on the outcome of the Horizon trial
application/pdfpress release-Horizon-April 11, 2011 

Huntington Study Group i European Huntington’s Disease Network ogłasza wyniki fazy 3 badania klinicznego HORIZON nad zastosowaniem Dimebonu w chorobie Huntingtona

-- Dimebon nie wykazał istotnego wpływu na przebieg choroby i jej objawy --

Rochester w USA i Ulm w Niemczech, 11.04.2011 – The Huntington Study Group (HSG) I European Huntington’s Disease Network (EHDN), kierowane przez dr Karla Kieburtza, (głównego badacza) i prof. Bernharda Landwehrmeyera (głównego współbadacza), ogłasza wstępne wyniki dużego wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania klinicznego nad lekiem dimebon (Latrepirdyna*), u osób z chorobą Huntingtona (HD). Badanie nazwane HORIZON, było finansowane przez firmę Medivation, Inc. we współpracy z firmą Pfizer Inc.

Pomiędzy uczestnikami badania pobierającymi 60 mg/d dimebonu, a tymi którzy pobierali placebo nie znaleziono znamiennych statystycznie różnic pod względem sprawności funkcji poznawczych (myślenie i pamięć) oraz funkcjonowania ocenianych na początku badania i na końcu w skalach Mini-Mental State Examination (MMSE) mierzącej zdolności poznawcze oraz skali Clinician's Interview-Based Impression of Change, plus caregiver input (CIBIC-plus) która mierzyła ogólne funkcjonowanie. Uczestnictwo w badaniu było jednak związane z poprawą w skali MMSE (w ocenie zdolności poznawczych) oraz ze stabilnym ogólnym funkcjonowaniem mierzonym w (CIBIC-plus), niezależnie od tego czy uczestnik pobierał lek czy placebo. Tak jak to wykazano w poprzednich badaniach na juz ponad 2000 uczestnikach badań dimebon był bezpieczny i dobrze tolerowany w badaniu HORIZON.

„Wyniki badania HORIZON są rozczarowujące dla społeczności HD szczególnie iż nie ma obecnie zaaprobowanych leków aby poprawić zaburzenia myślenia i pamięci obserwowane w tej chorobie” powiedział dr Karl Kieburtz, główny badacz w badaniu klinicznym HORIZON dyrektor Center for Human Experimental Therapeutics i profesor kliniki neurologii ośrodka medycznego uniwersytetu w Rochester. „Utrata zdolności poznawczych jest to znamienny problem dla wszystkich pacjentów z HD i jest główną przyczyną inwalidztwa.”

Badanie HORIZON było prowadzone w Ameryce Północnej i Australii przez HSG a w Europie przez EHDN. Badacze z 68 ośrodków badawczych zbadali 403 uczestników w czasie 6-miesioęcznego okresu. „Pomimo iż dimebon nie poprawia zdolności poznawczych w HD mamy nadzieję iż to badanie będzie kamieniem milowym dla społeczności związanej z HD,” powiedział prof. Bernhard Landwehrmeyer, główny współbadacz w badaniu HORIZON, przewodniczący komitetu wykonawczego EHDN oraz profesor neurologii uniwersytetu w Ulm w Niemczech. „To było pierwsze badanie skoncentrowane na problemach związanych z zaburzeniami zdolności poznawczych w HD jednocześnie ocenione i zaakceptowane przez instytucje administracji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej; zgodność wyników obserwowanych w Ameryce Północnej, Australii i Europie przemawia za tym iż jest możliwe przeprowadzenie globalnego badania nad HD. Pomimo wyniku badania HORIZON, to badanie stanowi fundament przyszłych globalnych badań nowych obiecujących leków na poprawę zdolności poznawczych w HD i innych zaburzeń związanych z HD.”

HD to neurodegeneracyjna choroba dziedziczna dotykająca około 66000 osób w Ameryce Północnej i Europie. Objawy HD zwykle pojawiają się pomiędzy 30 a 50 r.ż. i dotyczą sfery ruchowej, psychicznej i zaburzeń zdolności poznawczych. Podczas gdy istnieją leki pozwalające złagodzić niektóre spośród tych objawów, nie istnieje lekarstwo poprawiające zaburzenia zdolności poznawczych w HD.

HSG i EHDN są to niedochodowe organizacje lekarzy i innych naukowców klinicznych, którzy mają doświadczenie w opiece nad pacjentami z HD i są poświęceni poszukiwaniu lekarstwa które zmieni sytuację pacjentów z HD.

*Latrepirdyna to nazwa międzynarodowa dimebonu.
Aby znaleźć więcej informacji na temat wyników badania Horizon proszę odwiedzić poniżej wymienione strony internetowe:
Huntington Study Group
European Huntington’s Disease Network
Medivation
Horizon FAQs
application/pdfhorizon-plus-faqs 
Letter to investigators and coordinators
application/pdfinvestigator-letter 
Letter to the participant (in several languages)
Please use this as a template to inform the study participants at your study site:
English: application/mswordhorizon-participant-ltr-en 
Danish: application/mswordhorizon-participant-ltr-dk 
Dutch: application/mswordhorizon-participant-ltr-nl 
German: application/mswordhorizon-participant-ltr-de 
Italian: application/mswordhorizon-participant-ltr-it 
Polish: application/mswordhorizon-participant-ltr-pl 
Swedish: application/mswordhorizon-participant-ltr-se