Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Horizon - a trial on Dimebon in Huntington's Disease -
paragraph image
Medivation, Inc. is a biopharmaceutical company focused on the rapid development of novel small molecule drugs to treat critically ill patients with serious diseases for which there are limited treatment options. Medivation aims to transform the treatment of these diseases and offer hope to critically ill patients and their caregivers.
Find out more at www.medivation.com
Offical press release of Pfizer and Medivation on the outcome of the Horizon trial
application/pdfpress release-Horizon-April 11, 2011 
Danish translation: application/pdfpress-release-dk-translation 

Huntington’s Studiegruppen og det EUropæiske Netvæk for Huntington’s Chorea Offentliggør Resultater Fase 3-Studiet HORIZON af Dimebon i Huntington’s Chorea

-- Dimebon Opfyldte Ikke De Primære Effektivitetsparametre --

Rochester, NY, og Ulm, Tyskland, 11. april, 2011 – Huntington’s Studiegruppen (HSG) og det europæiske Huntington’s netværk (European Huntington's Disease Network, EHDN), under ledelse af Karl Kieburtz, læge, MPH (studieleder) og Bernhard Landwehrmeyer, læge (studieleder), meddeler de foreløbige resultater af et stort multi-center, randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk studie af et eksperimentelt lægemiddel kaldet Dimebon (Latrepirdine*), i patienter med Huntington’s chorea (HD). Studiet, kaldet HORIZON, blev sponsoreret af Medivation, Inc. i samarbejde med Pfizer Inc.

Blandt deltagere i studiet som indtog 60 mg Dimebon per dag, adskilte kognitiv (tænkning og hukommelse) og overordnet funktionsevne sig ikke signifikant fra deltagere i studiet som modtag placebo, ifølge de primære effektivitetsparametre Mini-Mental State Examination (MMSE) total score, som måler kognition, samtClinician's Interview-Based Impression of Change plus input fra plejepersoner (CIBIC-plus), som måler overordnet funktionsevne. Deltagelse i studiet var associeret med forbedrede MMSE (kognitiv vurdering) scores og stabil overordnet funktionsevne (CIBIC-plus) målt uafhængigt af tilhørsforhold til de enkelte behandlingsgrupper. Dimebon var sikkert og blev tolereret godt i HORIZON-studiet, hvilket stemmer godt overens med tidligere studier med over 2.000 deltagere.

“Resultaterne fra HORIZON er skuffende nyheder alle som har berøring med HD, da der for øjeblikket ikke er andre behandlingsmuligheder som er godkendt til at behandle den svækkelse af tænkning og hukommelse som ses ved sygdommen,” udtaler Karl Kieburtz, læge, MPH, leder af HORIZON-studiet og direktør for Center for Humane Eksperimentale Behandlingsformer og professor ved neurologiafdelingen ved Rochester Universitets medicinske center. “Det gradvise tab af kognitiv funktion er et alvorligt problem for næsten alle personer med Huntington’s chorea og er en vigtig årsag til invaliditet.”

HORIZON-studiet blev ledet af HSG i Nordamerika og Australien og af EHDN i Europa. Forskere ved 68 lokaliteter evaluerede 403 deltagere i det seks måneder lange studie. “Selvom Dimebon ikke forbedrede kognition i HD som vi havde håbet på, er dette studie stadig en stor milepæl for alle der arbejder med eller er påvirket af HD”, udtaler Bernhard Landwehrmeyer, læge, co-studieleder af HORIZON, formand for EHDN’s hovedbestyrelse og professor i neurologi ved Ulm Universitet, Tyskland. ”Dette er det første store kliniske studie som har haft fokus på de kognitive aspekter af HD og repræsenterer den første globale studieprotokol i HD som er blevet gennemgået og accepteret sideløbende i USA og EU; overensstemmelsen mellem resultater opnået i USA, Australien og Europa viser at det er muligt at udføre globale kliniske studier af indenfor HD. Til trods for resultaterne af HORIZON, vil dette studie lægge grunden for fremtidige verdensomspændende studier af lovende nye behandlingsformer for kognition og andre aspekter af HD.“

HD er en arvelig neurodegenerativ sygdom som påvirker omkring 60.000 mennesker i både Nordamerika og Europa. Symptomerne på HD indtræffer oftest i 30-50 års-alderen og fører til gradvis dysfunktion af bevægelseskontrol, adfærd og kognitive evner. Selvom der findes lægemidler der kan afhjælpe nogle af disse symptomer, er der ingen kendt behandling for de kognitive symptomer i HD.

HSG og EHDN er non-profit grupper af læger og andre kliniske forskere som har erfaring med pleje af patienter med HD og som er dedikerede til arbejdet med at finde behandlingsmuligheder som gør en forskel for denne sygdom.

*Latrepirdine is the generic (nonproprietary) name for dimebon.
For mere information om resultaterne af HORIZON-studiet kan du besøge følgende hjemmesider:
Huntington Study Group
European Huntington’s Disease Network
Medivation
Horizon FAQs
application/pdfhorizon-plus-faqs 
Letter to investigators and coordinators
application/pdfinvestigator-letter 
Letter to the participant (in several languages)
Please use this as a template to inform the study participants at your study site:
English: application/mswordhorizon-participant-ltr-en 
Danish: application/mswordhorizon-participant-ltr-dk 
Dutch: application/mswordhorizon-participant-ltr-nl 
German: application/mswordhorizon-participant-ltr-de 
Italian: application/mswordhorizon-participant-ltr-it 
Polish: application/mswordhorizon-participant-ltr-pl 
Swedish: application/mswordhorizon-participant-ltr-se