Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
JHD - JHD Registry -

JHD Registry

JHD arbetsgrupp tittar just nu på modifiering av graderingsskalor som kan vara mer lämpliga för att övervaka sjukdomens progression hos personer med jhd.

Följande modifierade skalor för jhd kommer at testas:
  • UHDRS Motor
  • UHDRS Functional Assessment
  • UHDRS Total Functional Capacity
Ytterligare frågor har lagts till angående diagnosticering.

Föräldrar till personer med jhd kommer att tillfrågas om de vill föra dagbok som registrerar symptom och läkemedel och alla förändringar av dessa.
 

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta Helen Brewer.