Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Projects -
Det europeiska Huntington-nätverket (EHDN) tillhandahåller många forskningsprojekt som exempelvis studier, utbildning/utvärdering online av särskilda undersökningar. Förutom kärnstudier (REGISTRY eller PREDICT) och kärnforskningsprojekt (EHDN Working Groups), presenteras alla andra projekt på följande sidor.