Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
REGISTRY Johtoryhmä -

Vastuualueet

REGISTRY-johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että tutkimuksissa käytettävät menettelytavat ovat yhdenmukaisia Euro-HD-verkoston perustuslain kanssa luottamuksellisuudessa, ihmiskoehenkilöiden käytössä, etujen ristiriidoissa ja julkaisuasioissa.
EHDN:n REGISTRY-johtoryhmä on vastuussa seuraavista asioista:

 • Se valitsee tutkijat kullekin tutkimukselle. Tutkijat tulisi valita senhetkiseltä Euro-HD-verkoston listalta, josta löytyvät tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneet verkoston pätevät ja ansioituneet tutkijat.
 • Se erottaa meneillään olevasta tutkimuksesta kenet tahansa johtoryhmän jäsenen, tutkijan tai muun tutkimushenkilöstöön kuuluvan jäsenen, joka ei täytä tutkimukseen kuuluvia velvollisuuksiaan tai ei noudata Euro-HD-verkoston luottamuksellisuuden, ammattimaisen käytöksen, tutkimushenkilön oikeuksien, etujen ristiriitojen, ilmitulon ja julkaisemisen menettelytapojen vaatimuksia.
 • Se edistää uusien jäsenten ja tutkijoiden hankkimista REGISTRYyn.
 • Se kehittää REGISTRYn protokollaa eteenpäin.
 • Se auttaa päätutkijaa (PI) ja avustavia tutkijoita tutkimuksen toteuttamisessa ja kunnollisessa läpiviemisessä.
 • Se tekee yhteistyötä Neuvoa antavan lautakunnan (the Scientific Review Committee) kanssa Euro-HD-verkoston projekteissa käyttäen REGISTRYn kautta saatuja tietoja ja materiaalia.
 • Johtoryhmän jäsenillä - kuten kaikilla Euro-HD-verkoston jäsenillä on oikeus esittää ehdotuksia.
Yleistä
Ajankohtaiset tehtävät

 • clinicians of same standing in the position to foster recruitment into REGISTRY i.e. senior physicians, well respected in their respective region of origin
 • Geneetikkoja kehittämään REGISTRYn perhehistoriaosuutta ja innostamaan geneettisiin tutkimuksiin kerätystä DNA:sta
 • Tutkijoita tai lääkäreitä/tutkijoita kehittämään biomerkkiosuutta
Rakenne
 • Päätutkija (PI) ja avustava tutkija (Co-PI)
 • Yllämainitut kriteerit täyttävät jäsenet
 • High-Q:n edustaja
Nimitysaika
Toimii virassa niin kauan kuin REGISTRY toimii aktiivisesti, paitsi jos jäsen eroaa tehtävästään
 

Ehdotetut jäsenet

 • A. C. Bachoud-Levi (France)
 • A. R. Bentivoglio (Italy)
 • R. Bonelli (Austria)
 • J. M. Burgunder (Switzerland)
 • J. Ferreira (Portugal)
 • J. Frich (Norway)
 • S. N. Illarioshkin (Russia)
 • J. Klempír (Czech Republic)
 • G. B. Landwehrmeyer (PI, Germany)
 • J. Nielsen (Denmark)
 • M. Päivärinta (Finland)
 • S. Pålhagen (Sweden)
 • M. Ramos (Spain)
 • R.A.C. Roos (Netherlands)
 • O. Quarrell (U.K.)
 • C. Saft (Germany)
 • W. Vandenberghe, C. Verellen-Dumoulin (Belgium)
 • J. Zaremba (Poland)

 • O. Handley (PM REGISTRY, UK)
 • J. Giuliano (Representative of the CHDI Foundation Inc.)
 • I. Biunno (Biobank, Italy)
 • S. Dunnett (Ethics, U.K.)
 • T. Illmann (IT, Germany)
 • T. McLean (Clinical Operation Manager)
Ex Officio of the Executive Committee
 • J. Levey (COO)
 • J. Bronzova