Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
REGISTRY Styrkommitté -

Ansvarsområden

REGISTRY:s styrkommitté säkerställer att testpolicyerna som styr konfidentialitet, mänskliga objekt, klinisk praxis, intressekonflikt och publicering är förenliga med de policyer som anges i EHDN-stadgan.  

EHDN REGISTRY:s styrkommitté ansvarar för
 • Att välja sajtundersökare för studien. Sajtundersökare som ska delta i ett test bör väljas från den aktuella EHDN-listan över kvalificerade utredare som önskar delta i EHDN-tester.  
 • Att avsätta den styrkommittémedlem, utredare eller annan person som arbetar  med studien från aktivt deltagande i test om han/hon inte fullgör sina skyldigheter gentemot testet eller som inte upprätthåller EHDN:s normer avseende konfidentilaitet, professionellt uppträdande, personers rättigheter som ingår i studien, intressekonflikter, röjande- eller publiceringspolicyer. 
 • Att utveckla rekrytering till REGISTRY
 • Utveckla REGISTRY-protokollet ytterligare
 • Bistå PI och Co-PI vid införande av testet och för att testet genomförs korrekt 
 • Att samarbeta med Scientific Review Committee (SRC) för EHDN om godkända EHDN-projekt med hjälp av data som genererats genom REGISTRY  
 • Medlemmar av styrkommittén – liksom alla EHDN-medlemmar – har rätt att lämna in förslag  
   
   

Allmänt
Uppgiften som väntar kräver        
·         Kliniker av samma anseende i sådan ställning att de kan utveckla rekrytering till REGISTRY t ex chefsläkare, som åtnjuter stor respekt i sina respektive ursprungsregion
·         genetiker som ska utveckla familjhistorikkomponenten i REGISTRY och inspirera genetiska studier på insamlad DNA  
·         forskare eller kliniker/forskare som ska utveckla biomarkörkomponenten

Uppbyggnad

 • Huvudsakliga utredare (PI) och Co-PI
 • Medlemmar enligt de kriteria som definieras ovan
 • High-Q-representant
Förordnade

Sitter så länge som REGISTRY är ett aktivt test såvida inte medlemmar avgår
 

Members

 • A. C. Bachoud-Levi (France)
 • A. R. Bentivoglio (Italy)
 • R. Bonelli (Austria)
 • J. M. Burgunder (Switzerland)
 • J. Ferreira (Portugal)
 • J. Frich (Norway)
 • S. N. Illarioshkin (Russia)
 • J. Klempír (Czech Republic)
 • G. B. Landwehrmeyer (PI, Germany)
 • J. Nielsen (Denmark)
 • M. Päivärinta (Finland)
 • S. Pålhagen (Sweden)
 • M. Ramos (Spain)
 • R.A.C. Roos (Netherlands)
 • O. Quarrell (U.K.)
 • C. Saft (Germany)
 • W. Vandenberghe, C. Verellen-Dumoulin (Belgium)
 • J. Zaremba (Poland)

 • O. Handley (PM REGISTRY, UK)
 • J. Giuliano (Representative of the CHDI Foundation Inc.)
 • I. Biunno (Biobank, Italy)
 • S. Dunnett (Ethics, U.K.)
 • T. Illmann (IT, Germany)
 • T. McLean (Clinical Operation Manager)
Ex Officio of the Executive Committee
 • J. Levey (COO)
 • J. Bronzova