Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Huntingtonin tauti - Oireet -

Mitä Huntingtonin taudin oireet ovat ja milloin ne ilmaantuvat?

Huntingtonin taudin geenimutaation perinyt henkilö alkaa yleensä oireilla niin pikkuhiljaa, että taudin merkit voivat alkuun vuosiakin jäädä huomaamatta. Oireitten alkamisikä riippuu karkeasti ottaen tautiin johtavan monistumamutaation koosta: mitä useampi CAG-toisto, sitä nuorempana sairastuu. Tämä sairastumisiän riippuvuus toistojen määrästä on kuitenkin vain väljästi suuntaa antava. Toistaiseksi ei millään keinoin ole mahdollista ennustaa tarkkaa sairauden puhkeamisikää, ei geenitutkimuksen eikä minkään muunkaan seikan perusteella.
Huntingtonin tauti aiheuttaa liikehäiriöitä, psykiatrisia oireita ja älyllisen toiminnan muutoksia. Oireet ilmaantuvat tavallisesti keski-iässä ja yleensä vaihtelevat henkilöstä toiseen. Esimerkiksi jollain Huntington-potilaalla voi olla hyvin selkeitä liikehäiriöitä mutta vain lieviä psykiatrisia oireita ja vähäistä älyllistä heikkenemistä. Joku toinen taas voi kärsiä masennus- ja ahdistusoireista vuosia ennen minkäänlaisten liikehäiriöitten ilmaantumista.

Liikehäiriö. Huntingtonin tautia sairastavalle ilmaantuu tyypillisesti tahattomia liikkeitä, jotka aluksi voivat näyttää vain levottomalta liikehdinnältä tai hermostuneisuudelta mutta muuttuvat vähitellen selvästi poikkeaviksi, vaikeasti hallittaviksi pakkoliikkeiksi. Lapsena tai nuorena Huntingtoniin sairastuneet samoin kuin tautia jo pitkään sairastaneet puolestaan ovat usein hitaita ja jäykkäliikeisiä eikä heillä ole taudille ominaista koreaa eli nopeita, summittaisia, tanssahtelevia liikkeitä.

 

Älyllisen toiminnan häiriö. Huntingtonin tauti aiheuttaa henkisen joustokyvyn vähenemistä. Siksi sitä sairastavan voi olla vaikeaa siirtyä nopeasti asiasta tai tehtävästä toiseen. Uuden oppiminen ja asioitten muistaminen alkaa tulla hankalammaksi. Aiemmin oppimansa Huntingtonia sairastava yleensä kuitenkin osaa. Tällaiset älyllisen toiminnan muutokset voivat aiheuttaa ongelmia töissä ja kotona jo ennen kiistattomien muitten Huntingtonin oireitten puhkeamista.

 
Psykiatriset oireet. Monia Huntingtoniin liittyviä psykiatrisia oireita voidaan hoitaa. Masennus on hyvin tavallista ja se reagoi hoidolle hyvin. Masennus saattaa edeltää muita Huntingtonin taudin oireita;. vaikea masennus saattaa jopa aiheuttaa itsemurhariskin. Koska masennus on väestössä muutenkin yleistä, voi olla vaikeaa erottaa, johtuuko sairastumisriskissä olevan henkilön masennus Huntingtonista vai jostain muusta.
Osalla Huntington-potilaita on myös ahdistuneisuutta, pakkomielteisyyttä ja juuttumistaipumusta, ärtyisyyttä, mielijohteesta toimimista, vetäytymistä ja aloitekyvyttömyyttä. Joillakin voi olla vihanpurkauksia ja jopa harhaisuutta.