Čeština | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Pусский | Suomi | Svenska | US
Euro Huntington's disease network [logo]
Huntingtons Chorea - Behandling -

Hvordan udvikler HS sig?

Til trods for at HS er en fremadskridende sygdom, varierer den hastighed, hvormed sygdommen udvikler sig, fra person til person og mange personer med HS kan leve uafhængigt og med begrænset hjælp i mange år. Men HS kan medføre fysiske- og psykiske handicaps, der kræver betydelig hjælp i hjemmet eller på et plejehjem.

Hvilke behandlingsmuligheder er der for HS?

Behandling af HS kan inddeles I to kategorier: Behandling, der retter sig mod symptomerne (for eksempel depression eller ufrivillige bevægelser) og behandling, der har til formål at dæmpe sygdommens udvikling. Der er endnu ingen behandling, der bevisligt dæmper udviklingen eller forsinker sygdommens begyndelse. Men der er kliniske forsøg igang, som har til formål at finde sådanne behandlinger.
 
Medicin bør  bruges med forsigtighed hos en person med HS, som kan være specielt følsom over for bivirkninger. En person med HS kan reagere forskelligt over for medicin på forskellige stadier af sygdommen, hvorfor den medicin, der gives bør kontrolleres ofte. Generelt gælder, at medicinering, der startes med lave doser og øges langsomt efter behov, har den bedste virkning. Det bedste er, at medicinen gives under kontrol af en læge, der har erfaring med behandling af patienter med HS. En person med HS kan have svært ved at tage medicin efter et bestemt skema, så det er en god idé at bruge så simpelt et skema som muligt, at bruge pilleæsker eller om nødvendigt at overvåge, at patienten tager sin medicin. 
Tryk på disse links for at få en opdateret guideline for behandlingspraksis for chorea, irritabilitet eller perseveration:

International spørgeskemabaserede algoritmer for farmakologisk behandling af